Research
Theme 1 & 2
www.darwincenter.nl
Project 2042

Niche engineering and the evolution of marine biogeochemical cycles through timean experimental study of the effects of diffusive and advective bio-irrigation on bacteria and meiofauna
Project leader: Prof. dr. J.J. Middelburg
Researcher(s): MSc J. van Frausum
Starting date: 22-nov-06

Abstract
De evolutionaire ontwikkeling van gravende organismen in de zogenaamde “Cambrische explosie” heeft tot grote veranderingen geleid in de biogeochemie en ecologie van sedimenten. Door de constructie van gangen zijn er diverse nieuwe niches ontstaan voor bacteriën, foraminiferen en meiofauna. De ventilatie van gangen is een belangrijk aspect van deze niche engineering, daar het transport van opgeloste stoffen in het sediment verhoogd wordt. Dit bio-irrigatie procesverschilt wezenlijk tussen zandige sedimenten, waarin poriewater kan stromen, en slibbige sedimenten, waar opgelost transport voornamelijk door diffusie plaats vindt. De invloed van deze verschillende modi van bio-irrigatie op de verdeling en activiteit van bacteriën, foraminiferen en meiofauna is evenwel nog niet goed onderzocht. Dit voorstel volgt een experimentele benadering om de relaties tussen bioirrigatie, sediment textuur en benthische gemeenschap te ontrafelen.

Publications
Johan Van Frausum, Jack J. Middelburgb, Karline Soetaert, Filip J.R. Meysman (2010). Different proxies for the reactivity of aquatic sediments towards oxygen: A model assessment. Ecological Modelling221: 2054-2067.
Darwin Center authors: van Frausum J., Meysman F., Middelburg J.J., Soetaert K. E. R.

Jonkers L, De Nooijer LJ, Reichart GJ, Zahn R, Brummer G-JA (2012). Encrustration and trace element composition of Neogloboquadrina dutertrei assessed from single chamber analysis: Implications for paleotemperature estimates. Biogeosciences9: 4851-4860.
Darwin Center authors: de Nooijer L.J., Reichart G. J.