Research
Programs and projects
www.darwincenter.nl
Project 2041

Niche engineering and the evolution of marine biogeochemical cycles through time: the effects of bioirrogation on bacteria and foraminifera
Project leader: Prof. dr. G. J. van der Zwaan
Researcher(s): Drs. G. M. Brouwer
Starting date: 15-jan-08

Abstract
In dit voorstel wordt een poging gedaan om onder verschillende (experimentele) situaties te kijken naar de effecten die grotere invertebraten hebben op de patronen van meiofauna (foraminiferen) en bacteriën. Tegelijk worden de effecten getraceerd die de combinatie macrofauna-meiofauna-bacteriën heeft op verschillende onderdelen van de biogeochemische cyclus, in het bijzonder de stikstofcyclus. Zowel in het veld (Friese Front) als in micro- en mesokosmos experimenten worden combinaties van macro-, meio- en microfauna bestudeerd onder verschillende ladingen van organisch materiaal. Naast variatie in organisch materiaal, waarvan verwacht wordt dat het de biogeochemische functionaliteit van het systeem zal beïnvloeden, wordt er gekeken naar de effecten die de aan/afwezigheid van ieder van de componenten heeft op de biochemische staat van het systeem. Voor macro-fauna wordt specifiek gekeken naar twee voorbeeld bio-irigatoren (gekenmerkt door respectievelijk diffusie van zuurstof en advectieve toevoer van zuurstof) in zandig resp. kleiig substraat. Verwacht wordt dat deze twee model soorten van wezenlijk belang zijn voor de totale staat van het systeem en de bijbehorende meiofauna- en microfauna diversiteit sterk reguleren. Indien dit zo is, is het effect van sleutelsoorten aangetoond en kan vervolgens gekeken worden wanneer deze sleutelsoorten in de loop van de geologische geschiedenis zijn ontstaan en welk effect dit gehad moet hebben op de evolutie van biogeochemische cycli.

Publications
De Nooijer L.J., Reichart G.J., Duenas-Bohorquez A., Wolthers M., Ernst S.R., Mason P.R.D., Van Der Zwaan G.J. (2007). Copper incorporation in foraminiferal calcite: Results from culturing experiments . Biogeosciences4: 493-504.
Darwin Center authors: Reichart G. J., van der Zwaan G. J.

Van Lith, Y., Langezaal, A.M., De Nooijer, L.J., Van Der Zwaan, G.J. (2009). Benthic foraminiferal effect on nitrogen and carbon cycling . Journal of Foraminiferal Research39 (2): 97-111.
Darwin Center authors: van der Zwaan G. J.