Research
Programs and projects
www.darwincenter.nl
Project 2021

Calibration and validation of methane-related proxies
Project leader: Dr. G. M. Ganssen, Prof. dr. G. J. de Lange
Researcher(s): S. Ni Fhlaithearta
Starting date: 1-feb-06

Abstract
Het vrijkomen van massale hoeveelheden methaan uit de zeebodem tijdens bepaalde periodes (Paleogeen) heeft een grote impact gehad op alle levensvormen maar met name de benthische organismen. Dit voorstel beoogt om potentiele veranderingen die in de samenstelling van het diepe ocean water en de manier waarop die veranderingen in bodem organismen (zoals benthische foraminiferen, bacterien, en afgeleiden hiervan) worden vastgelegd, te evalueren. Proxies die direct dan wel indirect aan methaan emissies gerelateerd zijn, zullen als volgt worden ontwikkeld en gevalideerd: 1. vaststellen van geschikte voorlopige proxy parameters met behulp van monsters van recente modder vulkanen in de oostelijke Middellandse Zee, waar bij spoormetaal- en stabiele isotoop- ratios’direct met poriewater profielen kunnen worden vergeleken; 2. bepalen van de geochemische samenstelling van benthische foraminiferen na geconditioneerde groeiexperimenten waarbij deze organismen zullen worden blootgesteld aan een omgeving die vergelijkbaar is met die tijdens methaan emissie, en calibratie van deze samenstelling met de omgevingsfactoren; 3. validatie van de afgeleide voorlopige proxy relaties door middel van recente en subrecente monsters met relevante omgevingsfactoren zoals lage en hoge productiviteit, oxisch en anoxisch, (sub)recente moddervulkaan sedimenten, en een diepte/redox transect. De bij dit project gecalibreerde en gevalideerde proxies zullen worden toegepast in project C. Bovendien zal in een pilot-project potentieel nieuwe microbiologische en organisch-geochemische proxies, resulterend uit objectieven 1&2 worden ge-evalueerd.

Publications
NĂ­ Fhlaithearta, S., G.-J. Reichart, F. J. Jorissen, C. Fontanier, E. J. Rohling, J. Thomson, and G. J. De Lange (2010). Reconstructing the seafloor environment during sapropel formation using benthic foraminiferal trace metals, stable isotopes, and sediment composition. Paleoceanography25:
Darwin Center authors: de Lange G. J., Ni Fhlaithearta S., Reichart G. J.