News and events
Newsarchive
www.darwincenter.nl
Darwin Christmas Lecture 2014
Darwin Center for Biogeosciences
De Darwin Christmas lecture wordt jaarlijks georganiseerd door het Darwin Center for Biogeosciences. Binnen het Darwin Center for Biogeosciences houden toponderzoekers zich bezig met de vraag hoe het systeem aarde functioneert onder steeds veranderende omstandigheden. Het doel van deze lezing is om deze wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Dit jaar werd de lezing gegeven door Prof. dr. Jan de Leeuw.
Klik hier voor de presentatie van Prof. dr. Jan de Leeuw.
Organisch afval: Bron van de Organische Geochemie

De bijbelse uitdrukking “Van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” (Genesis 3: 19) suggereert een kringloop van leven en dood waarbij levende wezens na hun dood volledig worden verteerd, een biocyclus die voor de volle 100 % verloopt. “Van stof zijt gij” komt overeen met de werkelijkheid: uiteindelijk is alles op Aarde, met inbegrip van levende wezens, zo’n 4,5 miljard jaar geleden ontstaan uit sterrenstof. De Organisch Geochemie als relatief jonge tak van wetenschap binnen de Aardwetenschappen toont echter aan dat “en tot stof zult gij wederkeren” niet altijd het geval is, de biocyclus is lang niet altijd helemaal volledig. De aanwezigheid van grote (macro) en kleine (micro) fossielen in miljoenen, soms miljarden jaren oude en goed bewaard gebleven sedimenten (onderwaterbodems) tonen dit al aan.  Maar ook, en met name op het moleculaire nivo, blijken nagenoeg alle sedimenten, waar ook ter wereld, tien- tot honderdduizenden verschilllende organische verbindingen te bevatten die we als moleculaire fossielen of biomarkers kunnen beschouwen omdat deze verbindingen of afgeleiden daarvan ooit door levende wezens in het al dan niet verre verleden zijn gemaakt en bewaard zijn gebleven.


De Organische Geochemie houdt zich bezig met het analyseren van deze moleculaire fossielen uit de sedimentaire archieven. Dankzij belangrijke ontwikkelingen in de analytische scheikunde, de geologie, de microbiologie en genetica van de laatste 50 jaar is de organisch geochemicus vandaag de dag niet alleen in staat die tien- tot honderdduizenden verbindingen, geextraheerd uit sedimenten, van elkaar te scheiden maar ook “op naam te brengen”, d.w.z. hun moleculaire structuur te ontrafelen. Zo kan vastgesteld worden welke organismen deze resistente verbindingen ooit hebben geproduceerd. In mariene (onderzeese) sedimenten blijken algen, bacteriën en archaea (ook wel oerbacteriën genoemd) de belangrijkste leveranciers te zijn van deze moleculaire fossielen, terwijl in sedimenten onder meren, binnenzeeen en kustgebieden daarnaast ook veel resistente verbindingen van planten voorkomen.

Aan de hand van de gevonden moleculaire fossielen is het o.a. mogelijk het klimaat en klimaatveranderingen uit het verleden in kwantitatieve zin te reconstrueren en daarmee uitspraken te doen over toekomstige klimaatverandering, “the past is the key to the future”. Daarbij is b.v. gebleken dat de huidige klimaatmodellen niet toereikend lijken te zijn. Met behulp van weer andere moleculaire fossielen is het ook mogelijk om de evolutie van bepaalde groepen van organismen te reconstrueren, soms met opmerkelijke resultaten.


Door ook het niet extraheerbare organische materiaal (het “koffiedik”) in sedimenten te analyseren is veel inzicht verkregen over zg. resistente biopolymeren en geopolymeren die een cruciale rol blijken te spelen bij de vorming  van minerale olie. Dat heeft weer geleid tot een impuls aan het onderzoek van zg. biofuels.

Tijdens de lezing zullen enkele voorbeelden van het bovenstaande worden geïllustreerd. Zowel voor als na de lezing is er ruim gelegenheid tot verdere kennismaking met de Organische Geochemie middels een kleine expostitie Organische Geochemie waarbij een team van organisch geochemici uitleg zal geven.